Research Team

Principal Project Supervisor
CHEN, Hsueh Chu, Rebecca
 
hsuehchu@ied.edu.hk
 
Co-supervisors
WANG Lixun
lixun@ied.edu.hk
 
CHAN WONG Pui Man, Jennie
jennie@ied.edu.hk
 
 CHAN Ka Yin
cky@ied.edu.hk
 
 CHEE Epin
 
s0760111@s.ied.edu.hk
 
Research Assistant
WANG Qian, Bobbie
qianwang@ied.edu.hk